GNO / Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞ

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ (GENEL NOT ORTALAMASI İLE)

 

Kurumlar arası yatay geçiş, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 • Kurumlar arası yatay için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (2.29) olması şarttır.
 • İkinci (akşam) öğretim programlarından örgün öğretim (gündüz) programlarına başvuracak öğrencilerin, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan ağırlıklı genel not ortalaması sıralamasında ilk yüzde on arasına girdiklerini belgelemeleri gerekir.
 • Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için, GNO (Genel Not Ortalaması)’sının 100 üzerinden en az 80 (3.15) ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için; adayların, yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olmaları gerekir. Sıralama, özel yetenek sınavındaki başarıları da dikkate alınarak ilgili Fakülte Kurulunca belirlenen esaslara göre yapılır. (Sadece kurum içi yatay geçiş başvurusu yapacak adayları kapsamaktadır.)
 • Tamamen veya kısmen İngilizce bölümlere yapılacak yatay geçişlerde hazırlık bölümünün yapacağı yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, son iki yıl içinde belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak gereklidir.
 • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Mühendislik ve Mimarlık Programlarına yapılacak yatay geçiş başvurularında başarı sınırının uygulanmasına karar verildiğinden, Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük En düşük 300 bininci (300.000)
 • Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük En düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, başvuru yapabileceklerdir.
 • Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi ve Uçak Teknolojisi programlarına başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

 

 1. Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamak.
 2. Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekkülü hastaneden sağlık raporu almak.
 3. Sivil Havacılık ve Kabin programı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği hastanelerden rapor alınabilir. Hastane listesi için tıklayınız.

 

T. C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

Başvuru İşlemleri

 

Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir.

Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Başvuru için istenilen belgelerde yer alan Fotoğraf JPG formatında diğer tüm belgeler ise JPG veya PDF formatında yüklenecektir.

Başvuru ve Kayıt için gerekli iletişim e-posta veya telefon ile sağlanacağından sisteme girilen telefon ve e-posta bilgisi kişiye ait ve ulaşılabilir olmalıdır. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanabilir.

Belgeler yeni tarihli olmalıdır.

Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz.