Sık Sorulan Sorular

YATAY GEÇİŞ

Yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasıdır.

Kaç türlü yatay geçiş vardır?

 Kurumlararası Yatay Geçiş İki Şekilde yapılmaktadır.

Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş (GNO): Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin farklı ya da eşdeğer diploma programına, genel not ortalaması ile yapılan yatay geçiştir. Bunun için adayın mevcut üniversitesinde bitirdiği dönemlere ait genel not ortalamasının en az 2.29 olması gerekmektedir.
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş; Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencilerin farklı ya da eşdeğer diploma programına merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiştir. Mevcut yükseköğretim kurumunda asgari bir yarıyıl öğrenim görme koşulu ile kayıt olduğu yıl alınan puan, yatay geçiş yapmak istenilen programın taban puanına eşit ya da yüksek olması gerekmektedir.

Yatay geçiş için ne zaman başvuru yapabilirim?

Yatay geçiş için ilgili yılın akademik takviminde yer alan tarihler içerisinde ve web sitesinde yayınlanacak duyurulardan takip edilmelidir.

Hangi Sınıflara yatay geçiş yapabilirim?

Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Önlisans diploma programlarında; iki ve üçüncü yarıyıla, lisans diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş yapılabilir.

Merkezi yerleştirme puanı ile Yatay Geçiş yapabilmek için mevcut üniversitenizde en az bir dönem okumuş olmak şartı aranmaktadır. Hazırlık sınıfı dâhil her sınıfa yatay geçiş yapılabilir.

KKTC dahil Yurt Dışından yatay geçiş başvuruları sadece güz yarıyıllarında yapılabilmektedir.

Hangi sınıflara yatay geçiş yapılmaz?

Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına bağlı olarak ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Yatay geçiş için başvuru belgeleri nelerdir?

1.Ön kayıt başvuru formu (online başvuru ekranında yer almaktadır.)
2. Öğrenci Belgesi (yeni tarihli)
3. Not durum belgesi (Transkript)
4. Disiplin durumunu gösterir belge (Aslı)
5. Hazırlık sınıfı zorunlu olan programlar için hazırlık başarı durumunu gösterir belge.
6. Ders içerikleri(Onaylı)
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. Sağlık Raporu (Uçak Teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi için)
9. Adli Sicil Kaydı (Uçak teknolojisi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma işletmeciliği, Havacılık Yönetimi için)
10. LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) (“Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
11. ÖSYS yerleşme sonuç belgesi bilgisayar çıktısı (“Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” olmayan belgeler kabul edilmez, güncel sonuç belgesi çıktısı alınız.)
12. Daha önce Ek Madde-1 ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge. (Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan başvurularda)
13. Yatay geçişe engel yoktur belgesi (Kesin kayıt sırasında alınacaktır.).
14. Lise Diploması (Aslı) (Eğer diploma öğrencinin elinde ise kesin kayıt sırasında alınacaktır.)
15. Vesikalık fotoğraf (3 Adet) (Kesin kayıt sırasında alınacaktır.

Daha önce kayıt dondurmuştum, yatay geçiş yapabilir miyim?

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

İkinci öğretimden (II.Öğretimden) örgün öğretime (gündüz öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

GNO ile başvurularda; İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.

Örgün öğretimden (gündüz öğretiminden) ikinci öğretime (II. Öğretime) yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçiş şartları kapsamında birinci öğretimden ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Birinci öğretimden II. Öğretime geçenler, II.Öğretim programları için belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler.

Açık veya Uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir mi?

Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi  yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya  yüksek olması gerekir.

Yatay geçiş yaptığım takdirde kaçıncı sınıftan başlarım?

İstanbul Arel Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi gereği intibak durumunuza göre sınıf durumunuz değişiklik gösterebilir.

Yatay geçiş yapan öğrencilerinize burs olanaklarınız nelerdir?

Yönetmelik gereğince yatay geçiş yapan tüm öğrencilerin ÖSYM bursları kesilir. Üniversite Mütevelli Heyetimizin belirlemiş olduğu oranlarda yatay geçiş ile gelen tüm öğrencilerine burs olanakları sağlanmaktadır.

>Kayıtlı olduğunuz üniversitenizde ÖSYM tarafından ücretli veya %25 indirimli olarak yerleştirildiyseniz; Üniversitemizde herhangi bir bölüme kayıt olma hakkı kazandığınız taktirde %50 oranın indirim/burs imkanı sağlanır.

>Kayıtlı olduğunuz üniversitenizde ÖSYM tarafından %50, %75 indirimli veya tam burslu olarak yerleştirildiyseniz; Üniversitemizde herhangi bir bölümkayıt olma hakki kazandığınız takdirde %75 oranında indirim/burs imkâni sağlanır.

>Devlet Üniversitelerinden gelenlere %50 oranında indirim/burs imkanı sağlanır.

Hem GANO ortalamasına göre hem de Merkezi Puan (Ek Madde 1) ile birden fazla yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Genel Not Ortalaması ve Merkezi Puan (Ek Madde 1) ile üniversitemizin belirlemiş olduğu başvuru tarihleri aralığında birden fazla başvuru yapılabilmektedir. Ancak değerlendirme sonucunda öğrencinin sadece 1 bölüme kayıt yapma hakkı bulunmaktadır.

Üniversitenizde yerleştiğim bölüm dışında farklı puan türlerindeki bölümlere yatay geçiş başvurusu yapabilir miyim?

Yerleştiğiniz bölüm dışında farklı bölümlere yatay geçiş başvurusu yapabilirsiniz. ÖSYM Sınavında almış olduğunuz puan türlerinin ve puanınızın sınava girmiş olduğunuz yıla ait üniversitemiz bölümlerinin taban puanlarına eşit ya da yüksek olması gerekmektedir.

Yatay geçiş yaptığımda KYK bursum kesilir mi?

KYK bursu alıyorsanız ilgili kurum ile iletişime geçerek nakil başvurusu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ön lisanstan lisansa ya da lisanstan ön lisansa yatay geçiş yapabilir miyim?

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş kapsamında ön lisans ve lisans programları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Yatay geçiş yaptığımda çift anadal programına başvuru yapabilir miyim?

Çift anadal için anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise beşinci yarıyılın başında, anadal ön lisans diploma programında ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç üçüncü yarıyılın başında başvuru yapabilirsiniz. Başvurunuz ilgili Fakülte/MYO’ nun Çift Anadal ve Yan dal Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Yatay geçiş yaptığımda yan dal programına başvuru yapabilir miyim?

Yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Ön lisans programında kayıtlı öğrenciler yan dal başvurusu yapamazlar. Başvurunuz ilgili Fakülte’ nin Çift Anadal ve Yan dal Komisyonu tarafından değerlendirilmektedir.

Yatay geçiş başvuru sonucumu nereden öğrenebilirim?

Yatay geçiş takviminde yer alan tarihler kapsamında başvuru sonuçları başvuru sistemi ve web sitemizde ilan edilmektedir.