Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞ

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş – Başvuru ve Kayıt İşlemleri

Kurumlar arası yatay geçiş, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde1 Uygulama İlkeleri hükümlerine uygun olarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılır.

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI

 

● Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan (hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere) öğrenciler Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
● Başvuruların değerlendirilmesinde, sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yılda ki ÖSYM puanı dikkate alınır.
● Öğrencinin, kayıt olduğu programa girdiği yıldaki merkezi yerleştirme puanı, başvuracağı programın o yıl ki taban puanına eşit veya yüksek ise başka bir diploma programına da başvuru yapılabilir.
●Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, programın merkezi yerleştirme taban puanı olmadığından geçiş yapılamaz.
● Öğrenciler, Ek Madde-1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler.
●Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler, geçmek istedikleri programın puan türünde istenilen taban puan şartını sağlamaları durumunda, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlar dışındaki programlara başvuru yapabilirler. Ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen programlara yatay geçiş başvurusu yapamazlar.
● DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programında kayıtlı olanlar, yalnızca ilgili yılın DGS Kılavuzunda belirtilen önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapabilirler. Başvuru yapılacak programa ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamış ise o programa başvuru yapılamaz.
● Yalnızca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar şartları sağlamaları durumunda yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan programlar dışında, yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuramazlar.
● Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, Mühendislik ve Mimarlık Programlarına yapılacak yatay geçiş başvurularında başarı sınırının uygulanmasına karar verildiğinden, Mühendislik programlarına, başarı sırası en düşük En düşük 300 bininci (300.000) Mimarlık programlarına, başarı sırası en düşük En düşük 250 bininci (250.000) sırada olanlar, başvuru yapabileceklerdir.
● Tamamen veya kısmen İngilizce bölümlere yapılacak yatay geçişlerde hazırlık bölümünün yapacağı yabancı dil (İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, son iki yıl içinde belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak gereklidir.
● Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler ve disiplin cezası alanlar yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
● Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri, Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi ve Uçak Teknolojisi programlarına başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki iki şartı sağlaması gerekmektedir:

 

1-Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir adli sicil kaydı bulunmamak.
2-Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekkülü hastaneden sağlık raporu almak.
3-Sivil Havacılık ve Kabin programı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün belirlediği hastanelerden rapor alınabilir. Hastane listesi için tıklayınız.

 

● T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerde yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Başvurular online başvuru formu aracılığı ile yapılır. Birden fazla programa başvuru yapanlar tek form üzerinde iki tercihini belirtebilir. Başvuru formu, doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Başvuru için istenilen belgelerde yer alan Fotoğraf JPG formatında diğer tüm belgeler ise JPG veya PDF formatında yüklenecektir. Başvuru ve Kayıt için gerekli iletişim e-posta veya telefon ile sağlanacağından sisteme girilen telefon ve e-posta bilgisi kişiye ait ve ulaşılabilir olmalıdır. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanabilir. Belgeler yeni tarihli olmalıdır. Eksik belge ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmaz.

İstanbul Arel Üniversitesi MYO Taban Puanları